Meklētājs

Meklēts pēc: Egils Ķeiris

Egils Ķeiris

mācītājs
Dzimšanas datums: 26.10.1969Licencēts par sludinātāju: 05.02.1994Ordinēts par mācītāju: 05.02.1999
+371 29406719Pilna informācija →