Meklētājs

Meklēts pēc: Aizputes baptistu draudze

Viesturs Kalniņš (1953 – 2013)

23.09.2013 / LBDS ziņas

Ar skumjām mēs pieņemam Dieva plānu no šīs dzīves aicināt prom mācītāju un kapelānu Viesturu Kalniņu, kuru mēs esam iepazinuši kā godprātīgu, taisnīgu un uzticamu Kristus vēstnesi kā draudzēs tā arī armijā.

In memoriam: Kārlis Fišers (1928 - 2012)

31.08.2012 / Garīdznieku brālība

Kārlis Fišers dzimis 1928. gada 6. novembrī Kazdangas pagastā jaunsaimnieka ģimenē kā vecākais dēls piecu bērnu ģimenē. Bērnība un jaunības gadi saistīti ar lauku dzīvi, strādājot gan vecāku saimniecībā, gan apkārtējās lauku sētās.