Eiropas Baptistu federācijas tikšanās Rīgā

Ievietots: 29.09.2022 / LBDS ziņas

Rīgā 21.-24. septembrī notika Eiropas Baptistu federācijas (EBF) Padomes tikšanās.

Atklāšanas dievkalpojumā 21. septembra vakarā Rīgas Mateja draudzē EBF ģenerālsekretārs Alans Donaldsons (Skotija) un ģenerālsekretāra asistente Helle Liht (Igaunija) sveica pārstāvjus no 40 Eiropas, Centrālās Āzijas un Tuvo Austrumu valstīm un EBF sadarbības partnerus. EBF tikšanās ir laiks, kad izvērtēt – saskatīt savas stiprās un vājās puses, iespējas un potenciālos apdraudējumus – un laiks, kad plānot turpmāko darbību, katram saprotot savu piederību un saknes, kā arī ieraugot sadarbības iespējas un vienoto mērķi draudžu un savienību darbā.


 Kopš 2021. gada EBF prezidents ir Stefans Gisidžers (Šveice). Šī bija pirmā EBF tikšanās viņa vadībā.

Šī gada tikšanās virstēma ir “Iesakņoti nākotnē”. Kā atklāšanas uzrunā teica bīskaps Kaspars Šterns, “mūsu skatījums uz nākotni nosaka to, kādus lēmumus šodien pieņemam.” Vai saredzēsim tajā apdraudējumus, vai arī lūkosimies nākotnē ar lielu cerību, jo ticam lielam Dievam. “Mums šodien jāpieņem drosmīgi lēmumi, mūsu vēstij jābūt iedrošinošai. Un tas nav tikai jautājumus par mūsu attieksmi pret notiekošo vai par mūsu raksturu un to, kā kurš uztveram lietas, nē – tas sakņojas pārliecībā, ka savā uzdevumā neesam vieni paši, viss, ko darām, tas ir, lai piepildītu Dieva misiju – darīt Viņu pazīstamu šai pasaulei!”


EBF ģenerālsekretārs Alans Donaldsons pasniedza dāvanu LBDS - Svētā Vakarēdiena traukus, kas apliecina mūsu visu vienotību Kristū.

Pirmo reizi EBF tikšanās Latvijā notika 2000. gadā, kad baptistu vadītāji pulcējās Jūrmalā. Mācītājs Edgars Mažis, kurš ir viens no LBDS pārstāvjiem šajā pasākumā, atceroties tikšanos pirms 22 gadiem, saka, ka “ir labi redzēt vadītāju paaudžu maiņu Eiropas valstu baptistu savienībās, kā arī ir apbrīnojami ieraudzīt, cik dažādos veidos baptistu draudzes palīdz Ukrainas bēgļiem, un praktiski sūtot palīdzību uz Ukrainu. Vairāk kā 140 dalībnieki šajās dienās domā par nākotni un veidiem, kā draudzei kļūt pieejamākai šodienas sabiedrībā.”

Ar īpaši gariem un skaļiem aplausiem atklāšanas pasākumā tika sveikti pārstāvji no Ukrainas. Kā vēlāk pastāstīja Ukrainas evaņģēliski kristīgo baptistu asociāciju viceprezidents Igors Bondura, izaicinājumi Ukrainā joprojām ir patiesi lieli un viņš ir pateicīgs visiem, kas šo septiņu mēnešu laikā snieguši dažāda veida palīdzību Ukrainai un bēgļiem un joprojām turpina to darīt. Apmēram 200 draudzes nevar pulcēties svētdienas dievkalpojumos, 46 baznīcu ēkas ir sagrautas, 250 mācītājiem kara dēļ nācies atstāt kalpošanu. Tomēr arī šajās grūtībās saredzams Dieva darbs. Kopš kara sākuma vairāki tūkstoši cilvēku nākuši pie ticības un tikuši kristīti, visos septiņos Ukrainas teoloģiskajos semināros notiek mācības, un tajās piedalās liels skaits studentu.

Šogad pirmo reizi EBF tikšanās notika vienlaicīgi un vienuviet ar EBF Jauniešu un bērnu komitejas tikšanos. LBDS Jaunatnes apvienības vadītājs Andrejs Goloborodko atzīst, ka šādas tikšanās lielākais ieguvums ir “iepazīšanās ar citu valstu apvienību vadītājiem, kas paver iespēju pieredzes apmaiņai un līdzīgās pozīcijās kalpojošo atbalstam, iedrošinājumam.”

Svētdien, 25. septembrī, EBF pārstāvji ciemojās vairākās draudzēs. Pasaules Baptistu alianses ģenerālsekretārs Elijs Brauns teica svētrunu Rīgas Āgenskalna draudzē, Madonas draudze pie sevis uzņēma EBF ģenerālsekretāru Alanu Donaldsonu, u.c. Mēs esam daļa no lielās pasaules baptistu ģimenes - dažādi, bet ar vienu uzdevumu - iet, pasludināt evaņģēliju un darīt par mācekļiem visas tautas! 

← Citi raksti