Topošā draudze Rembatē

Vadītāji: Dainis Pandars, Māris Vītols
E-pasts: dainis.pandars@gmail.com
Aktīva kalpošanā Rembatē noris kopš 2011.gada janvāra.
Šobrīd vienreiz nedēļā notiek mājas grupiņa pieaugušajiem, bet katru otro sestdienu Awana programma bērniem - ar spēlēm, Bībeles mācīšanos, liecībām un dziesmām.
Iesākts arī darbs ar jauniešiem, kā arī tiek veikta sociālā palīdzība vietējiem iedzīvotājiem.
Ir atrastas telpas Rembatē pasākumu organizēšanai, taču šīm telpām nepieciešams kapitālais remonts.

Saistītie jaunumi

Visas draudzes ziņas →

Bīskapa Kaspara Šterna vēstule draudzēm

17.06.2018 / LBDS ziņas

Vispirms vēlos pateikties visiem, kas piedalījās šī gada LBDS Kongresā. Patiesi priecājos būt kopā ar jums, slavēt Dievu, atskatīties uz paveikto un noslēgumā kopīgi baudīt Svēto Vakarēdienu.