Topošā draudze "Pilsēta" Gaujā

Vadītāji: Māris Skaistkalns
             Uģis Pallo