Skatres baptistu draudze

Sludinātājs: Artis Peterlevics
Priekšniece: Rasma Rāva

Draudzes sludinātāja kontaktinformācija –
Tālrunis: +371 26480001, E-pasts: artis016@gmail.com
Draudzes priekšnieces kontaktinformācija –
Tālrunis: +371 26798131