Jūrmalciema baptistu draudze

Sludinātājs: Kārlis Baštiks
Draudzes sludinātāja kontaktinformācija –
Tālrunis: +371 26169360 , E-pasts: karlis.bastiks@gmail.com