LBDS Kongress un BPI izlaidums

19. Maijs 2018 / LBDS notikumi

Kongresa moto: "Celieties un nebīstaties!" (Mateja 17:7)

Sestdien, 19. maijā, plkst. 10:00-17:00

Savienības nams, Lāčplēša iela 37, Rīga

Priekšlikumi par Kongresa darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem iesniedzami LBDS Padomei rakstiskā veidā līdz šī gada 19. martam.

IELŪGUMS

Kongresā īpaši aicināti piedalīties LBDS pensionētie garīdznieki un garīdznieku atraitnes. Dalības maksu sedz LBDS.

LBDS aicina piedalīties Kongresā viesa statusā garīdzniekus, kuri pašlaik nekalpo konkrētā draudzē, kā arī jaundibināmo draudžu pārstāvjus.

Kongresa noslēgumā notiks dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu un Baltijas Pastorālā institūta Pastorālās kalpošanas programmas 8. izlaidums, kurā aicināts piedalīties ikviens.