LBDS Kongress un BPI izlaidums

19. Maijs 2018 / LBDS notikumi

Kongresa moto: "Celieties un nebīstaties!" (Mateja 17:7)