SKA Kongress

4. Novembris 2017 / Sieviešu kalpošana

Solis tuvāk

4. novembris būs īpaša diena Sieviešu kalpošanas apvienības darbā. Viens liels posms būs noslēdzies, teiksim paldies ilggadējai Sieviešu kalpošanas apvienības vadītājai Līvijai Godiņai, un vēlēsim jauno vadītāju – Agnesi Megni, kura faktiski savu kalpošanu, ciešā sadarbībā ar Līviju, ir jau uzsākusi šī gada janvārī.

Aicinām jūs – mīļās māsas, šajā dienā būt kopā ar mums, lai veiktu šo atbildīgo uzdevumu un apstiprinātu jauno vadītāju un padomi. Paturēsim lūgšanās gan esošo vadības komandu, gan jauno padomi un vadītāju.

Veidojot šī pasākuma dienas kārtību, esam īpaši domājušas pie tā, lai programma būtu spraiga, lai oficiālās lietas nesaistītos ar kaut ko smagnēju un nogurdinošu.  Tāpēc būs laiks, kurā varēsim pārdomāt gan Dieva vārdu, gan ieklausīties muzikālos priekšnesumos, gan padomāt katra par sevi, savām attiecībām un attieksmi pret cilvēkiem, kuri domā savādāk. Vēlamies, lai šī diena vienlaicīgi kalpotu kā satikšanās svētki mums – sievietēm no dažādām Latvijas draudzēm.

“Solis tuvāk” – ir kongresa tēma. Solis tuvāk Dievam, solis tuvāk saviem draudzes locekļiem, solis tuvāk citai paaudzei, solis tuvāk cilvēkiem, kuri domā savādāk, nekā es.

PIETEIKŠANĀS

Lūdzu, piesakieties līdz 30. oktobrim,

  • rakstot uz e-pastu – ska@lbds.lv v
  • rakstot - Lāčplēša ielā 37, Rīga, LV 1011
  • vai zvanot pa tel. 26834744
  • vai piesakies šeit:

Dalības maksu – 7 EUR, lūgums ieskaitīt SKA kontā, norādot maksājuma mērķi – SKA kongresam. Dalības maksā iekļautas kafijas pauzes un pusdienu izdevumi.

Reģistrācija un rīta kafija no plkst. 9.00.