Baltijas Pastorālā institūta Pastorālās Kalpošanas programmas mācību gada sākums

4. Septembris 2017 / LBDS notikumi