Topošā draudze Rembatē

Vadītāji: Dainis Pandars, Māris Vītols
E-pasts: dainis.pandars@gmail.com
Aktīva kalpošanā Rembatē noris kopš 2011.gada janvāra.
Šobrīd vienreiz nedēļā notiek mājas grupiņa pieaugušajiem, bet katru otro sestdienu Awana programma bērniem - ar spēlēm, Bībeles mācīšanos, liecībām un dziesmām.
Iesākts arī darbs ar jauniešiem, kā arī tiek veikta sociālā palīdzība vietējiem iedzīvotājiem.
Ir atrastas telpas Rembatē pasākumu organizēšanai, taču šīm telpām nepieciešams kapitālais remonts.

Saistītie jaunumi

Visas draudzes ziņas →

Oklahoma - Latvijā

07.11.2017 / LBDS ziņas

Septembrī jau ceturto reizi Oklahomas un Latvijas sadarbības laikā pie Latvijas draudzēm viesojās Oklahomas Baptistu draudžu savienības pārstāvji. Šoreiz tā bija 18 cilvēku liela delegācija, kurā divpadsmit pārstāvji ir draudžu mācītāji.