Topošā draudze Rembatē

Vadītāji: Dainis Pandars, Māris Vītols
E-pasts: dainis.pandars@gmail.com
Aktīva kalpošanā Rembatē noris kopš 2011.gada janvāra.
Šobrīd vienreiz nedēļā notiek mājas grupiņa pieaugušajiem, bet katru otro sestdienu Awana programma bērniem - ar spēlēm, Bībeles mācīšanos, liecībām un dziesmām.
Iesākts arī darbs ar jauniešiem, kā arī tiek veikta sociālā palīdzība vietējiem iedzīvotājiem.
Ir atrastas telpas Rembatē pasākumu organizēšanai, taču šīm telpām nepieciešams kapitālais remonts.

Saistītie jaunumi

Visas draudzes ziņas →

Global Leadership summit (GLS) konference 2017

22.09.2017 / BPI

GLS vadītāju konference 2017 GLS konference Latvijā notiek jau septīto gadu - un katru gadu no jauna tās dalībnieki apliecina, cik nozīmīgs viņu dzīvēs ir bijis konferencē dzirdētais.

Vīru Kalpošanas seminārs

13.09.2017 / LBDS ziņas

Aicinām Jūs visus 30. septembrī piedalīties Oklahomas un Latvijas Baptistu draudžu savienību organizētajā seminārā “Vīru kalpošana – tās loma draudzē un evaņģelizācijā”.